top of page

Synthetic landscape (2021-24)

Fluid recordigs; 2021-24

60x150cm

Glup, akryl na dřevěné desce

-

Série procesuálních maleb na variabilních panelech. Tyto panely představují krajinomalbu z perspektivy leteckého/satelitního snímkování. 

Pokaždé když se na jednom obraze objeví nový detail, celá série je přemalována novou vrstvou. Tento postup vyvolává efekty podobné procesům kalibrace optických zařízení,  renderování, nebo eroze krajiny.

IMG_1636.JPG
IMG_1637.JPG
IMG_1635.JPG
IMG_1672.JPG
IMG_1671.JPG
IMG_1664.jpg

Twist; 2024,

21x24cm,

Glup na dřevěné desce

cena: 8 000Kč/€ 317

IMG_6868.JPEG
IMG_6871.JPEG

Série Synthetic landscape je dlouhodobým projektem, snahou, přehodnotit pohled na krajinu... Je již známým faktem že naše vnímání krajiny není indiduální perspektivou jedince, ale zakládá se v řadě technologicko-sociálních aparátů jako syntéza vjemů... Synthetic Landscape je snahou promítnout tuto syntézu pohledů  do krajinomalby. 

IMG_6018.jpg
Falling s.jpg

The clearest view is under shadow; 2024,

90x110cm,

Glup, UV pyrogrfie, autolak, dřevěná deska 

cena: 80 000Kč/€ 3177

IMG_6026.jpg

Inception; 2023,

150x200cm,

Glup, plátno, bambusový svitek

cena: 100 000Kč/€ 3972

Obraz vytvořený za pomocí malířského kontroleru Malbot. Je jedním z obrazů ispirovaných pohledem na oblohu v přechodu mezi večerem a nocí, kdy se lidské oko těžko přizpůsobuje na změny barev a hloubku prostoru. Je to zvláštní moment kdy pozorovatel bývá nejistý co na obloze opravdu vidí. Takový moment neurčitosti pohledu se snažím nacházet v nejrůznějších situacích. Je pro mě fascinující, jednak proto že odhaluje povahu viděného a pak je to jeden ze základních motivů jazyka malby.  

Field recording

bottom of page