top of page

Malbot

Sektor

Nástroje

Metoda

Automatizace

Rok začátku projektu

2017

Téma

Modulární design malby 

Fotograf

Dreams and Co.

Malbot je modulární malířský kontroler vyvinutý jako paralela elektronických hudebích nástrojů v technologii malby.                             

                                                                  ▼

IMG_20190726_105411.jpg
IMG_20230211_10051812.jpg
IMG_9104.jpg

Malbot je experimentální malířský nástroj na pomezí kinetické sochy a algorytmizovaného štětce. Při jeho vývoji mě zajímalo především jak využít možnosti automatizace a delegace pozornosti. Zárověň považuji za podstatné, aby se z procesu malby nevytratila role detailu a jemu věnované pozornosti. Proto jsem v první fázi prototypování upustil od inspirací průmyslovými stroji, které mi ve výsledku poskytovaly nedostatek variability. 

Výsledným předobrazem Malbota jsou modulární kontrolery známé především z elektronické hudební produkce. Stejně jako hudební syntetizátory a efekty pracuje Malbot se základní frekvencí (zig-zag pattern) barvy lité z trychtýře na podklad. Tuto frekvenci lze dále modulovat softwarově (pomocí kódu) i hardwarově a samotná malba může a nemusí být živě moderována umělcem i dalšími aktéry. 

IMG_8608.JPG
IMG_20220207_211531.jpg

Malbot je vedle malířské hmoty Glup hlavním produktem re-designu malířské technologie, kterým se zabývám v rámci svého doktorátu na FAVU v Brně.

Jako takový tento nástroj/socha zhmotňuje mé zhodonocení designu malby a možnosti jeho kritické inovace.

Kritičnost při jeho inovaci přitom spočívá v efektivitě  produkce. Stroj je přizpůsobený tak, aby podněcoval nové možnosti spolupráce a obrazotvornosti.

Na rozdíl od "komerční" efektivity, která by se u nástroje produkce zaměřovala spíše na přesnost a jednoduchý uživatelský přístup.

Modulární malířský nástroj díky automatizaci  umožňuje během procesu malby uvolnit část pozornosti věnované opakování gest. Tuto uvolněnou kapacitu dále využívám k moderování algoritmů/faktorů definujících podobu samotných stop. 

V minulosti byly malířské nástroje jako štětce zušlechťovány, aby umožňovaly větší přesnost, či virtuozitu gest. Štětec jakožto prodloužení (metafora) ukazujícího prstu pak dokáže lépe smazat, nebo naopak zvýraznit přítomnost autorovy ruky. 

Zlomovým aplikátorem barevné hmoty v minulém století pak byla technologie aerosolového spraye (1949, Edward Seymour). Tato technologie reprezentuje nejen éru průmyslové výroby, kdy jsou řemeslné postupy nahrazovány rychlejšími a dynamičtějšími technikami, ale také dynamiku rozvoje velkých měst a suburbánních kultur jakou je garfitti. 

Myšlenka malířského kontroleru navazuje na strategie přizpůsobování malířského gesta dobovým trendům. 

Z hlediska dnešní doby vnímám pro uměleckou produkci jako zajímavou politiku otevřeného (open-source) designu spojeného např. s DIY komunitami a hackerskými laboratořemi. Neméně důležitý trend vnímám v přístupnosti nástrojů jako CNC routery, 3d tiskárny, nebo autonomní roboty, které se z průmyslových strojů transformovaly v éře průmyslu 4.0 do domácího a hobby vybavení. 

V případě malířského nástroje vnímám potřebu otevřenosti jeho designu, tak aby byl přizpůsobivý experimentálnímu užívání a různým modifikacím malířských gest.

Základním faktorem gest vytvářených Malbotem je viskozita nanášené barvy ve vztahu s mechanickým pohybem, gravitací a strukturou podkladu. Technika pracovně označovaná jako "mechanický dripping" (barva vytéká ze skleněného trychtýře díky jednoduchému působení tlaku zemské přitažlivosti) je v podstatě "fieldrecordingem" situace vzniku malby. Propisují se zde mimo jiné vlastnosti substancí barevné hmoty, reliéf místa na kterém je malba tvořena, nebo geo-mechanické indexy jako gravitační zakřivení. 

Ve výsledném gestu se tak odráží jakýsi syntetický typ figurace. Narozdíl od štětce, který do obrazu otiskuje ergonomii lidského těla, tedy lidskou figuraci - v případě Malbota se jedná o "Un-tropocentrickou" figuraci o jejímž významu se snažím v samotných malbách s Malbotem spekulovat.

IMG_20230217_181830.jpg
IMG_20230131_200328.jpg
IMG_20230119_105234_662.jpg
bottom of page