top of page
Borax.jpg

Design malby 

Sektor

Nástroje

Metoda

Automatizace

Rok začátku projektu

2017

Téma

Modulární design malby 

Fotograf

Dreams and Co.

Design malby je v mé práci ústředním projektem. Slouží k definování praktických parametrů i fenomenologického pojetí toho jak lze s tímto vizuálním médiem zacházet a formátovat způsoby jeho nahlížení. 

Název projektu "Design malby" slouží zároveň jako spekulativní figura. Design a malba  totiž představují dva druhy kreativní praxe, na první pohled odlišné v důrazu na praktičnost jejich uchopení. 

Můj přístup by se dal v tomto označit experimentálním designem, protože vývoj designu je podmíněn kontinuální reflexi možností, omezení a potřeb vycházejících z práce na konkrétních malbách. 

IMG_20190726_105411.jpg
platforms VII.jpg
DSC_2338.jpeg

Při zkoumání designu malby mě zajímá jak tento tradiční způsob vytváření obrazu může doplňovat imaginaci člověka o nové rozměry díky specifickému pojetí materiality. 

V tomto specifickém pojetí jsou materiály v rámci malby zbaveny své původní identity, aby posléze nabyli novou, performativní identitu, reflektující, nebo potlačující jejich původní přirozenost. 

V rámci inovace designu malby mě zajímá především první zmíněný přístup. K tomu abych rozvíjel imaginativní potenciál "hmoty" malby přizpůsobuji materiály i nástroje a snažím se tak hledat rozměry pohledu, které jsou člověku dostupné pouze zprostředkovaně. 

Virtualita 

Prvním takovým rozměrem je virtualita. V dnešní době známý primárně skrze digitální prostředí. Virtuální je ale obecně takový rozměr dané zkušenosti, který kvůli limitům vlastních smyslů, nebo kvůli její nereálnosti nejsme schopni zažít "na vlastní kůži". Tak jak se virtuální a reálný svět stávají stále propojenějšími, je i otázka jejich syntézy tématem pro současný design. 

V rámci technologie malby jsem rozpracoval několik metod jak využít virtuální rozměry analogového materiálu. Prvním byla metoda elektronové mikroskopie, kdy spíše než barevnou škálu lze pigmenty a plniva malířských hmot můžeme pozorovat škály struktur mikrokorozí, syntetických materiálů, a jejich prchavost pod proudem elektronového paprsku. 

img000000012.png
img000000027.png
img000000000.png
img000000037.png
img000000006.png
img000000028.png
img000000004.png
img000000041.png

Dalším způsobem virtuálního rozšíření fyzického materiálu je jeho analýza umělou neuronovou sítí a vytvoření počítačové simulace původního materiálu. Při vytváření takového datasetu závisí na množství nahraných dat, typově podobných fotografií. V tomto případě mě zajímalo jaké typy struktur vygenerované AI by bylo možné zpětně vyvinout ve vyzické podobě. Použil jsem pro tento účel dataset složený z vzorků barevných hmot a vzorků přírodních minerálů, jenž jsou v těchto směsích běžně obsažené, ale jejich původní struktura je rozemleta na prach.

IMGP8242.JPG
IMG_0048.JPG
IMG_0011.JPG
IMGP8250.JPG
IMG_0041.JPG
IMG_0039.JPG

Materiální inteligence

Dalším rozměrem který se v designu malby snažím rozvíjet je materiální inteligence. Jedná se o responzivní kapacitu materiálů a nástrojů. 

V rámci technologie i samotných maleb rozvíjím hypotézu že živím stejně jako neživí aktéři mají schopnost reagovat na vnější podněty specifickou sadou možností a omezení. Nástroje a materiály jsou tak aktivovány, stávají se aktéry, tvůrčího dialogu v rámci daného díla. 

Podobné tendence využití imaginativního potenciálu lze nalézt např. v informelu, kdy pro autory nebyla tolik důležitá forma výsledného díla ale spíše proces, dialog při jejich vytváření. 

V rámci svého projektu k tomuto fenoménu přistupuji poměrně více formativně a snažím se materiální projevy, často považované v jiných disciplínách za chybu, specifikovat jako určitý typ gesta, který nelze zcela ovládat, je však možné ho opakovat a dále rozvíjet. 

platform 3.jpg

GLUP

Materiální inteligence je zárověň narážkou na trend v současném "materiálovém designu" kde se objevuje celá řada "chytrých materiálů", které mohou a nemusí disponovat efektivnějšími vlastnostmi, než přírodní, nebo jiné, historicky využívané. 

bottom of page