top of page

Drip do pole - Galerie Dole, Ostrava Kurátorka: Katarína Klusová/ odkaz na web galerie  od 27. 9. do 27. 10. 2021 

stroke2.png

Field Recording, LIA-Spinnerei,
Lipsko (DE)
Kurátorka: Anna Louis-Rolland,
Výstava v rámci rezi
dence
  od 26. 9. do 3. 10. 2020 

IMGP7945.JPG

Série malířských objektů a detasetu digitální malby. Projekt vznikal v rámci rezidence v Lipsku v roce 2021, kde jsem rozvíjel techniky plenérové malby inspirované hudebnímu fenoménu fieldrecordingu. 
Výsledkem je záznam místní krajiny kde malířská hmota (v analogové i digitální podobě) slouží jako nosič různorodých materiálních otisků. Otisky uhelných dolů a jejich revitalizovaných oblastí a na druhé straně otisky městských parků a jejich entropie a vliv městské kultury, vytvářejí ekosystém (obraz) syntetické krajiny prezentované jako kolekce stylizovaných, abstrahovaných gest. Jejich lineární aplikace vycházejí z vizualizací zvukových záznamů a geologických vzorků. 

Teraforms.jpg

Teraforms, 2020,

350x150cm

Glup na plátně 

Teraforms.jpg
Teraforms - detail.jpg

Techniku lineárního drippingu jsem posléze aplikoval při vývoji modulárního malířského kontroleru Malbot. 
V případě série z rezidence v lipském Spinnerei jsem se snažil vytvořit malířský jazyk jenž by připomínal technický záznam jako jsou hudební partitury, nebo renderování virtuálních objektů. 

Technický charakter spontánně doplňován tekutostí malířské hmoty a dochází tak ambivalentnímu dialogu techniky a přirozenosti. 

Globallized and Landmarks1.jpg
Sediment - detail.jpg

Hroty a nory, 2020

120x30cm

Glup, plátno

Globallization, 2020,

Glup, medicimbal

Flash and Touch.jpg

Flash and Touch, 2020,

35x40cm 2x

Glup na plátně, dřevěný rám 

TERRAFORMY A UNTROPOCETRICKÉ FIGURY

Po věky lidé hledali imaginativní formy v krajině. Skály připomínající sochu mají obvykle jména jako Ďáblův zadek nebo Milenci. Názvy zpravidla odrážely touhy a starosti sdílené v soudobé společnosti. Náš současný popis přírody je více orientován na technicko-vědecké definice než na lidové mytologie. Každopádně v obou případech jsou úhly pohledu příliš úzké aby zachytily komplexnost objektů a vztahů zařazených do kategorie krajina.

 

Terraformy a Untropocenrické figury jako náměty krajinomalby postihují komplexní vztahy mezi  sociálně-vědeckou a přírodní kulturou.  Terraformy jsou interpretovány jako objekty setkání přírodních útvarů a lidského zásahu. Untropocentrické figury jsou  tvořeny gesty,a která  jsou zbavena otisku lidské fyziognomie.

DSCF1903.JPG

Teraset, 2020,

140x40cm 2x

Glup, dřevo sádra, sklo, uhlí

DSCF1912.JPG
SCREEN.jpg
SCREEN.jpg
Expo_dist-Fieldrecording - detail.jpg
Expo_dist-FIeldrecording - detail (2).jpg
Bez názvu-1.jpg
SCREEN2.jpg
SCREEN3.jpg
SCREEN4.jpg
bottom of page