top of page
IMG_20180509_203908_edited.jpg

Glup

Sektor

Technologie

Metoda

Materiální design

Rok začátku projektu

2016

Téma

design podle materiální inteligence

Fotograf

Jakub Tajovský

Je polymorfní emulze na bázi PVAC primárně určená pro malbu. Glup je autorským materiálem Jakuba Tajovského, navržený pro malířskou tvorbu. Jeho technické parametry umožňují variabilní aplikaci v ploše i v objemu. Běžné emulze malířských barev jsou po vytvrdnutí křehké, po zaschnutí se filmem barvy nedá dále manipulovat a proces malby je tímto většinou ukončen.

Glup je běžně po vytvrdnutí měkký, působením vody bobtná, ale nelze ho znovu rozpustit. S vyschlým filmem lze snadno manipulovat nezávisle na pevném podkladu. Jednotlivé fragmenty malby (gesta) tak mohou být připravovány mimo plátno předtím, než jsou zafixovány ve výsledné kompozici. Díky této vlastnosti se možnosti manipulace s malbou rozšiřují o celou škálu polotovarů stejně jako variabilitu ve způsobech nanášení.

Nelineární viskozita této hmoty je vlastnost, díky níž lze odebírat libovolný segment čerstvé barvy z pevných podkladů beze zbytku (za předpokladu že podklad není příliš porézní). V praxi to působí jako analogová verze funkce ctrl+z.

Nelineárně viskózní tekutiny se chovají tak, že je lze trhat, přestože tečou. Tyto mechanické parametry Glupu znemožňují tradiční malbu štětcem. Na druhou stranu existuje celá řada alternativních nástrojů a metod vhodných pro práci s Glupem. Manuální otisk v malířských gestech je nahrazován variabilitou indexů produkovaných nástroji, substancemi a subjekty zapojenými do obrazu. Ovladatelnost stětce je nahrazena „programovatelností“ fyzikálních a chemických procesů.

Překážkou při práci s Glupem je jeho lomení mléčná barevnost v tekutém stavu. K přesnému míchání barev je zapotřebí barevného vzorníku.

IMG_20201208_134345.jpg
gesto 3.png

Objev nelineárně viskózního polymeru na bázi PVAc se přisuzuje Jamesi Wrightovi. Wright se pokoušel pro americkou armádu, vyvinout náhradu přírodního kaučuku, jenž se používal pro výrobu pneumatik. K původnímu, účelu byla hmota nepoužitelná kvůli její měkkosti, na druhou stranu má mnoho jiných vynikajících vlastností jako vysoký bod tání, upravitelnou tekutost a k tomu je netoxická. To dovedlo Wrighta k vynálezu dětské hračky v Americe známé pod komerčním názvem Silly putty (pošetilý tmel) u nás znám jako inteligentní plastelína.
Byla to také první hračka, která se s astronauty dostala na měsíc.
Z fyzikálního hlediska se jedná o tzv. nonnewtenovskou kapalinu (nelineárně viskózní látku) to jsou látky u kterých není rychlost deformace úměrná napětí, což v důsledku znamená, že je lze trhat ačkoliv se jsou tekuté.

Glup je technologicky přizpůsobená receptura pro malířské báze. Jakub Tajovský se začal vývoji tohoto materiálu věnovat v roce 2014. experimentální metodou došel ke standardizaci základní báze materiálu. Pro tuto základní bázi dále přizpůsobuje metody malby a výroby barev.

Přesto, že je tato sloučenina PVAC a boraxu objevená již před 70ti lety, díky jemné modifikaci slouží jako malířské médium, ve kterém lze uplatnit nové metody obrazové produkce, inspirovaných různými technikami malby, tisku, nebo algoritmického komponování.
Po úplném vyschnutí je hmota charakterem filmu a světelností podobná akrylovým médiím. Na rozdíl od běžných akrylových médií nemusí být pevně fixována na podklad.

IMG_20210122_144854.jpg
bottom of page