top of page

Masarykuv Onkologický Ústav
- interiér stacionáre chemoterapie

ˇ

°

IMG_20220402_001124_400.jpg
IMG_20220402_085746_773.jpg
IMG_20220402_001124_305.jpg
IMG_20220402_001124_299.jpg

V roce 2021 jsme společně s kolegou ing. Arch. Ondřejem Bělicou vytvořili design interiéru stacionáře chemoterapie v Masarykově Onkologickém Ústavu. Zadání ředitele ústavu, pana prof. MUDr. Marka Svobody znělo: vytvořit kulturní prostředí, ve kterém by se pacienti  docházející pravidelně, v kritických životních situacích cítili trochu více civilně. 

Výstupem naší intervence v rámci stacionáře jsou podlahy a dvěře na nichž se objevují grafické motivy znázorňující proud řeky, přinášející dovnitř život směrem od výtahů a hlavní haly do interiéru samotného oddělení. V různých místech se pak tento proud proměňuje v motivy růstu a vytváří tak jakýsi nearbitární orientační systém v celém oddělení. Ten lze také vnímat jako obraz s různými průhledy a zákoutími. 

Interiér stacionáře byl rovněž doplněn o kurátorský výběr obrazů studentů brněnské FAVU a barevné řešení jednotlivých aplikačních místností ve spolupráci

s MgA. Marií Štindlovou. 

Celý projekt byl realizován pod záštitou

doc. Milana Housera a FAVU VUT. 

IMG_20220402_085746_783.jpg
IMG_20220402_085746_738.jpg
IMG_20220402_001124_285.jpg
IMG_20220402_001124_197.jpg
IMG_20220402_001124_194.jpg
IMG_20220402_001124_174.jpg
IMG_20220402_001124_221.jpg
IMG_20220402_085746_728.jpg
IMG_20220402_001124_414.jpg
IMG_20220402_001124_421.jpg
IMG_20220402_085746_778.jpg
IMG_20220402_085746_794.jpg
IMG_20220402_085746_787.jpg
IMG_20220402_085746_791.jpg

Sousoší

bottom of page