top of page

Sousoší - Galerie Roudnice
 

13. 11. 2020 — 17. 01. 2021

Dle oficiální definice je galerie muzeum specializované na výtvarné umění. Je sbírkotvornou institucí, jejíž hlavní náplní je promyšleně a soustavně rozšiřovat své sbírky a o již získaná umělecká díla odborně pečovat, zpřístupňovat je okruhu badatelů i široké veřejnosti. Na této myšlence je založena výstava ReVize, která se bude realizovat již čtvrtým rokem jako příspěvek do nedávno založené tradice v dramaturgii Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Základní myšlenkou výstavního projektu ReVize je oživení a znovu zpřítomnění díla ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za přispění invence mladých výtvarníků. Stejně jako se v inventarizaci zjišťuje pravý stav galerijního fondu, tak i v této přenesené formě revidujeme sbírkové předměty, a to očima nastupující umělecké generace. Již samotný výběr děl ze stálé expozice či z depozitáře vede autory k zamyšlení nad zasazením díla do širšího kontextu celosvětové, ale i vlastní umělecké tvorby. Zároveň také mladí autoři touto zpětnou vazbou obohacují samotnou galerii, jejíž díla se tak ukazují ve světle současného uměleckého diskurzu. Záměrem galerie je nově vzniknuvší díla mladých tvůrců přijmout do svých sbírek a systematicky tak rozšiřovat kolekci současného umění. Na konci roku 2020 se uskuteční v pořadí již čtvrtý ročník projektu ReVize. Ke spolupráci jsme tentokrát přizvali mladého výtvarníka Jakuba Tajovského, jehož dílo bude načas začleněno do stálé expozice GMU.

Jakub Tajovský je absolvent Ateliéru malířství (prof. Petr Kvíčala) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a v současnosti student doktorského studia tamtéž. Je umělcem, jehož tvorba reflektuje velmi hluboký zájem o syntézu malířské teorie a praxe. Základem jeho práce je vždy velmi konkrétní myšlenkový konstrukt, který dále rozvíjí jak materiálově, tak technologicky. Tajovský se ve své malířské praxi opírá o léty prohlubovaný zájem o teorii myšlenkového uchopení média obrazu nejen jako prostředku možného optického odrazu reality, ale také jako indikátoru potenciálu jejího rozšířeného vnímání. Spoluprací s roudnickou galerií Tajovský navazuje na svůj dlouholetý projekt Syntetických krajin. Východiskem těchto výtvarných cyklů, respektive celých výstavních projektů, je studium možné podoby a míry vzájemného ovlivnění přirozeného a umělého prostředí. Tajovský přejímá vizuální i materiální části z přírody, aby je přetvořil v nový (avšak na jiných principech založený) celek. Výsledná nová krajina tak sestává jak z autentických krajinných prvků (nerosty, skalní útvary, mechy a pryskyřice), tak i z člověkem vytvořeného prostředí (umělé barvy, pvc a kovové materiály či digitální platformy). Na rozdíl od předešlých krajin autor neaktualizuje v Roudnici nad Labem primárně přírodu jako takovou, ale spíše vybraná sochařská díla z depozitáře Galerie moderního umění.

tajovsky_9983.jpg
tajovsky_9933.jpg

Ve vlastním poli 

bottom of page