top of page
MAKEUP DETAIL 1 thumb.jpg

UV pyrografie

Sektor

Technologie

Metoda

Světlo, vrásnění

Rok začátku projektu

2020

Téma

Materiální inteligence 

Fotograf

Jakub Tajovský

UV pyrografie kombinuje technické možnosti automatizovaného procesu a řemeslnou citlivost se základními přírodními a fyzikálními jevy.
Ultrafialové světlo se přirozeně vyskytuje ve slunečním světle a způsobuje rozpad molekul, čímž se zvyšuje jejich energie. Na jedné straně tak dochází ke stárnutí materiálu a ke spalování energie vznikající při vysokých koncentracích UV záření.
Použití UV pyrografie umožňuje pracovat s rozšířenou morfologií obrazového materiálu.

IMG_20211012_173103_371.jpg
DARK CORNER thumb_edited_edited.jpg
4D7A9342.png
IMG_9026 thumb_edited.jpg

Pálení ultrafialovým paprskem rozehrává přirozený rejstřík výrazů, které v sobě materiály nesou jako svou vlastní imaginativní kapacitu.
Bez doteku lidské ruky jsou materiály stařeny se záměrem rozvinout jejich subjektivní imaginaci.
Namísto manuálních gest se v obrazech snažím rozvinout otisk péče a napodobování nelidského jazyka. Zušlechťováním jejich povrchu šelakovou politurou zdůrazňuji přírodní charakter - kresbu dřeva. Doplněním malované plochy o pigmenty se plocha objektivizuje – představivost není nikdy subjektivní, rozvíjí se v synergiích aktérů.
Následně je povrch narušován pálením, čímž se zušlechtění proměňuje ve „vulgární kontrasty“ rozvíjející představy o entropii a synergii přírodních/kulturních objektů.

Pseudorealistic objects

bottom of page